Politie agenten als jeugdzorg medewerkers,verzonnen namen,valse adressen

Diverse totaal corrupte zittingen in beeld buitenlandse opsporing diensten

case number,15/700828-11 became 13/674285-11

F.B.I  / INTERPOL / NEW SCHOTLAND YARD / MET POLICE U.K / C.E.O.P ALL HAVE FILES
CONCERNING ILLEGAL COURT LITIGATION HEARINGS BEEN HELD IN THE COURTS OF
HOLLAND.
 
Corrupt litigation hearings held to cover-up horrific child abuse which is large scale in Holland
concerning TAKEN INTO CARE CHILDREN,
 
Whistle blower of this organised child abuse and the kidnap and further abuse of his daughters
Demi and Nirvana van den Brink ,Ben van den Brink twice illegaly thrown into prison for the 
periode of 6 months and 3 months.
 
Dutch police even used a false name ,BRINK to take the father into custody , with an adres and no
postcode Hulstweg 11 ,Bergen NH,Bergen Noord-Holland.
 
The corrupt Dutch court in Amsterdam held several corrupt hearings using other Dutch court names
like Alkmaar ,Haarlem ,and Amsterdam to give me 8 months in prison of which 3 i have allready served,
of course i appealed.
 
The appeal is heard in the Amsterdam appeal court (GERECHTSHOF AMSTERDAM ) on the
28 August 2014 at 14.00 ,this court must throw out this case in the first 15 minutes or face being
involved in a large scale corruption investigation.
 
The 3 corrupt litigation cases, we have got them absolutely banged to rights and there is panic now
that foreign interest is coming onto this horror case and how far Dutch Injustice  (O.M) went trying to
cover-up the illegal kidnap and further abuse of our daughters IN A FAKE TAKEN INTO CARE CASE !
 
All documents,files,artikels ,foto s of case files get removed in panic off  the internet ,of course illegaly
every time the number of people visting the websites gets over a 100.000 which every website we begin 
allways reaches in a short time.  
 
 
They used another court case number they made against me after failing by legal means to get me 
remanded into custody ,
 
case number,15/700828-11 became 13/674285-11  
 
 
    
 
 
 
Names they used in the corrupt hearings against me
 
Rechtbank Haarlem ,4 Nov 2011,
 
 
Rechtbank Amsterdam ,12 Dec 2011,
 
 
Arrondissement rechtbank Haarlem zitting houdende te Amsterdam,5 Maart 2012,
 
 
 
I APPEALED AGAINST THE 90 DAYS ON REMAND GIVEN  TO ME IN THE ABOVE
HEARING,AND ON 4 APRIL 2012 IN THE APPEAL COURT AMSTERDAM 
(GERECHTSHOF AMSTERDAM) THIS WAS BROUGHT BACK TO 60 DAYS. 
  
 
 
Arrondissement rechtbank Alkmaar zitting houdende te Amsterdam,26 April 2012,
 
Arrondissement rechtbank Alkmaar zitting houdende te Amsterdam,24 Mei 2012,
 
Arrondissement rechtbank Alkmaar zitting houdende te Amsterdam,29 Nov 2012, 
 
Arrondissement rechtbank Alkmaar zitting houdende te Amsterdam,13 Feb 2013,
 
Arrondissement rechtbank Alkmaar zitting houdende te Amsterdam,27 Feb 2013, 
 
 
 
In Holland ,there must be a (beschikking) COURT ORDER and proces-verbaal,SHORT 
SUMMARY OF THE FACTS in each court case ,beschikking from the court were the 
sitting was held in,they used false ones against me.
 
 
When police use FIREARMS in the arrest of a suspect,there must allways be a detailed 
reports of this made,in Holland called the GEWELDSRAPPORTAGE ,which must be supplied
to the prosecution ,defence and judge ,NONE WAS SUPPLIED !!!
 
1 NOVEMBER 2011,
When the special branch arrest team (BLACK OPERATION) in high performance cars,BMW,AUDI
and MERCEDES smashed us off the road and NOT SHOWING ANY POLICE STOP SIGNS,they then went
on to smash me up when i showed no resistance. 
It was attempted murder at the very least on 1 November 2011,broken wrist,broken nose,several  teeth smashed out,badly,damaged ribs ,pissing blood etc etc ,THE LAW STATES THAT A DEFENDENT OR
ACCUSED CAN FILE A REPORT AGAINST THE POLICE USING VIOLANCE BY THE ARREST.
 
NOT THIS DEFENDENT ,NOT THIS ACCUSED ,and even though my solicitor at the time pressed the
crown prosecution (officer van justitie) to take my statement ,IT WAS NEVER ALLOWED !!!
 
 
 
 
THE 3 CORRUPT LITIGATION HEARINGS,      
 
 
Drie totaal corrupte kort geding zittingen gehouden om deze zaak in de 
doofpot pogen te houden,
 
5 sept 2011 ,rechtbank Alkmaar,
50.000 EURO DWANGBEVEL 
 
 
20 dec 2012,rechtbank Amsterdam,
500.000 EURO DWANGBEVEL
 
 
 
21 jan 2014,rechtbank Alkmaar,   (now Noord-Holland),
25.000 EURO DWANGBEVEL,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nederland is een corrupte staat geleid door personen ziek gemaakt door incest en misbruik anders zouden dit soort schokkende zaken nooit en nimmer kunnen voor komen om een illegale schijn uit huis plaatsing met daarin onrein gruwel misbruik af  pogen te dekken.Deze in Engels vertaalde artikel heb ik na alle grootte media in Duitsland ,Engeland en Rusland gestuurd en wie weet springt er een hier bovenop.Is het zover in Nederland dat men rechters moet gaan vragen of er incest of misbruik in hun familie voorkomt ? Want dan zijn die op gruwel wijze ingeprent om het ten aller tijden af te dekken en doen dat ook regelmatig in totaal poppenkast illegale zittingen om satanisch gruwel ritueel misbruik af te dekken.

 

 
 
 
 

 

Er was geen kort geding zitting inzake Inspectie jeugdzorg / Ben van den Brink op dinsdag 21 jan 2014 om 10.30 in de rechtbank Alkmaar ,reeds diverse contacten gehad buiten de rechtbank uren om met bevoegde personen.Spoedeisende (civiele zaken) Voorziening rechter 0648136733,Dienstdoende rechters 0646866572,piket griffier 0648136734,zo ontmasker je totaal corrupte illegale schijn kort geding zittingen enkel gehouden om pure ontvoering en gruwel misbruik in de doofpot te houden.De landelijke media zou nu per direct hier op moeten springen en de personen die de zitting regelden en hielden zouden moeten worden aangehouden voor corruptie en het plegen van ernstige strafbare feiten,verspreid de artikel rondom het internet aub ,mail na de media.

 

 
 
 
 

 

Klokkenluider satanisch ritueel misbruik tegen de staat.

Klokkenluider satanisch ritueel misbruik tegen de staat.

Als belangstellenden hebben wij het kort geding dat de staat der Nederlanden (lees inspectie jeugdzorg) had aangespannen tegen Ben van den Brink bijgewoond bij de rechtbank Alkmaar op 21 januari 2014.

De staat der Nederlanden was met vier man paraat. De advocaat (3), een hoge ambtenaar (7) van de inspectie jeugdzorg, een jurist van de inspectie. Plus nog een persoon waar van wij de functie niet heb onthouden.

Als wij het goed hebben was er ook een rechtbankverslaggever aanwezig van een Noord Hollandse Courant. Het zal ons benieuwen wat deze Courant te melden heeft over deze zaak. Het zal immers niet de eerste keer zijn dat een klokkenluider(s) volledig de grond in geschreven worden door deze courant.

Als onderdeel van een landelijk concern, dat veelal een belangrijke rol speelt om klokkenluiders te downplayen, kan men een sensatie stuk verwachten om de klokkenluider van ritueel seksueel misbruik te downplayen. Deze uitspraak (1) kan in die context dan ook worden gelezen.

Ben van den Brink was zelf niet aanwezig omdat hij geen rechtstreekse uitnodiging had ontvangen van de rechtbank. Vreemd aan deze zaak is dat een kort geding een spoedeisend belang (5) dient te hebben. Enkele maanden voor het kort geding werd het geding met rechter en al aangekondigd door de advocaat (4) van de staat der Nederlanden. Bijzonder dat een rechter al maanden van te voren bekend is.

De rechtbank Noord Holland meldt op haar website (12) dat de sector kanton zittingen op woensdag plaatsvinden om 10.30 uur. Waarom heeft dit kort geding dan plaatsgevonden op een dinsdag? Of de zitting rechtsgeldig is met in ogenschouw nemende de bovenstaande punten zal moeten blijken.

Standaard wordt de rechter en griffier benoemd bij naam bij aanvang van de zitting. In deze zitting bleef dat achterwege. Bijzonder. De belangstellenden wisten dus niet wie de rechter en griffier waren.

Opvallend was dat de advocaat (4) van de staat der Nederlanden de rechter aansprak met president. Was de rechter dan de president van de rechtbank Noord Holland? Of toch de eerder genoemde jonkheer rechter die het geding zou voorzitten?

Voor de goede orde van zaken werd eerst nog gememoreerd aan de stukken die een dag voor de zitting werden ingediend. In onze optiek behoorden deze stukken tot de strategie om de beeldvorming sterker naar voren te brengen.

De advocaat van de staat der Nederlanden opende de zitting nadat hij akkoord was gegaan met het verstek van v/d Brink. Hij opende met een stuk tekst dat van den Brink geschreven had aan een topambtenaar van de inspectie jeugdzorg.

Of dit stuk bedreigingen en beledigingen bevat daar zal de rechter een oordeel over dienen te geven. Het ging in ieder geval een stuk verder dan pittig gekruid, waarop een andere klokkenluider (Smilie: 8) monddood gemaakt werd door een leidinggevende rechter van de rechtbank Alkmaar.

De advocaat haalde daarna een voorbeeld aan van een man die in Engeland werd beschuldigd van seksueel misbruik, en daarna door geweld het leven liet. Later bleek deze man onschuldig.

Idem haalde hij een voorbeeld naar voren van de dader van de aanslag (of false flag?(6)) met Koninginnedag enkele jaren terug. Een persoon die dezelfde naam droeg als de overleden ontving destijds bedreigingen terwijl duidelijk was dat de dader overleden was. Met deze voorbeelden wou de advocaat een beeld vormen dat de uitlatingen van v/d Brink ook bij anderen tot ongewenste acties van anderen zou kunnen leiden.

Er werd strategisch benadrukt dat van den Brink aan waanbeelden (10) zou leiden. Van den Brink zegt overigens zelf in woord en geschrift dat hij zijn beweringen kan staven met bewijsmateriaal (9). Dat bewijsmateriaal kan hij zelf niet in bezit hebben want dat is strafbaar in Nederland. Hij heeft dit dan ook op diverse plaatsen in binnen- en buitenland ondergebracht zegt hij.

Opnieuw een poging tot psychiatrisering van de klokkenluider van ritueel seksueel misbruik? Gespecialiseerde personen konden dat echter in eerdere rapportages niet constateren. Fred Spijkers (11), de klokkenluider van defensie onderging hetzelfde, en werd jaren later pas gerehabiliteerd na eerst door een hel gegaan te zijn. Uiteraard destijds ook met medewerking van de mean stream media volledig afgemaakt.

De hoge ambtenaar (7) van de inspectie jeugdzorg hield een heel betoog over de gevolgen die medewerkers van overheidinstanties zoals jeugdzorg door de geuite dreigementen en beledigingen. Heel begrijpelijk. Maar wat als blijkt dat van den Brink het bij het rechte eind heeft? Dan komt de zaak in een heel ander perspectief te staan.

Deze hoge ambtenaar (7) heeft in het verleden gediend in de justitie organisatie onder Joris D (13) blijkt uit de beschrijving op de inspectie jeugdzorg website(7).

De Nederlandse misbruik beerput is immers geopend. Opvallend daarbij is dat cruciale zaken door doofpot commissies afgezwakt worden. Je ziet het ook bij de zaak Robert M. Waarom zijn de personen aan wie de baby’s en peuters geleverd werden voor misbruik niet duidelijk in beeld gekomen?

Daarnaast kunnen grote vraagtekens gezet worden bij de eigenaar (2) van de desbetreffende kinderopvang die zelf slaapfeestjes organiseerde. Welke volwassen man, die geestelijk gezond is, organiseert er slaapfeestjes voor jonge kinderen? U mag zelf het antwoord geven.

De advocaat (3) ging ook nog in op eerdere veroordelingen van de gedaagde. Veroordelingen waar van gezegd kan worden dat er gesproken word van bewezen feiten, aangevuld met behoorlijk wat mistige zaken die volgens de niet aanwezige gedaagde en zijn vriendin niet kloppen. De rechter oordeelde daar destijds ook over.

De rechter sloot de korte zitting af met de mededeling dat hij op 30 januari aanstaande uitspraak doet. Deze uitspraak is alleen gericht op het feit dat van den Brink zijn uitingen van het Internet moet verwijderen. Er werden geen dwangsommen (Smilie: 8) geëist, zoals veelal in dit soort zaken wel gebruikelijk zijn.

Of er in de tussentijd nog acties tegen van den Brink ondernomen worden, strafrechtelijk is afwachten. Het zou in ieder geval prima passen in de strategie om hem het zwijgen op te leggen. Of wordt de strategie gewijzigd nu Joris D (13), jarenlang de hoogste baas bij justitie nu vervolgd wordt?

De uitgebreide gedetailleerde verklaringen over seksueel misbruik vanaf zeer jonge leeftijd van de vriendin van de gedaagde daar zwijgen wij nog over. De uitingen van de gedaagde zijn immers voortgekomen uit het constateren van seksueel misbruik van zijn dochters en vriendin toen zij daar over begonnen te vertellen. Dat dit zeer heftige emoties en reacties naar boven brengt daar kunt u vast inkomen.

Inhoudelijk zouden de feiten boven water moeten komen of de uithuis plaatsing van de kinderen van de gedaagde terecht is geweest. En dat is nu net het punt waarover na vele rechtmatige verzoeken aan instanties niet op geantwoord wordt.

Is dit één van de grootste doofpotten die Nederland kent? De toekomst zal het uitwijzen. Bij dezen doen wij een oproep aan alle overheid medewerkers verbonden aan justitie, inspectie jeugdzorg, jeugdzorg, de rechtelijke macht en de gehele politiek om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken.

Om te starten met het opvragen van de documenten van Nirvana en Demi van den Brink bij het landelijk gezagsregister en gezagsregister bij alle Nederlandse rechtbanken. Er zijn namelijk verschillende versies in omloop. Bij de rechtbank Alkmaar wordt er aangegeven dat er UHP (uithuisplaatsing) is, terwijl het uitreksel van het landelijk gezagsregister en andere rechtbanken aangeven dat er alleen OTS (onder toezicht stelling) is.

Daarnaast is er nergens terug te vinden dat er indicatiebesluiten aangeleverd zijn. Deze waren conform een uitspraak van de Alkmaarse rechtbank in het begin van de uithuis plaatsing verplicht om een tijdelijke UHP van drie maanden te legaliseren.

Iedere agent van justitie dient tevens na te denken of hij handelt conform de afspraken die gemaakt zijn bij de Nürnberg processen en Materieel Internationaal Strafrecht. Daarin wordt zeer duidelijk gemaakt dat “bevel is bevel” niet geldt, men heeft zelf de verantwoordelijkheid om na te denken.

Dit geld dus voor iedere agent die een opdracht uitvoert om Ben van den Brink en/of Leonie Barbara Minkema wonende Hulstweg 11 te Schoorl, gemeente Bergen, Noord Holland aan te houden, of anderszins contact te leggen n.a.v. een bevel van een hoger geplaatste in de justitie organisatie.

Vandaag is immers duidelijk geworden dat de voormalige hoogste justitie ambtenaar Joris D (13), die de benoemingen verzorgde van alle belangrijke posities binnen justitie mogelijk zelf zware zedendelicten heeft begaan.

Dat zou een reden kunnen zijn dat er op leidinggevende posities binnen justitie mensen zijn benoemd die willens en wetens alles in het werk hebben gesteld om vervolging van Joris D (13) te voorkomen. Ook minister Opstelten (VVD), een oud studiegenoot van Joris D, speelt hier een opmerkelijke rol in.

Getekend,

© De ooggetuigen (dit artikel mag na goedkeuring door Ben van den Brink in ongewijzigde vorm worden overgenomen)

 

http://who-to-call.123website.nl/410940588

 

http://mam-en-pap-zijn-woedend.123website.nl/410992783